Mikä ihmeen Rasvajalanjälki?

Rasvajalanjälki on kaikki se orgaaninen jäte, joka päätyy viemäriputkiin ihmisten elämisen seurauksena. Tämä jätteiden kertyminen viemäriverkostoon aiheuttaa putkien haurastumista, hajuhaittoja ja tukoksia sekä kuormittaa vedenpuhdistuslaitoksia, mikä voi johtaa ympäristöongelmiin kuten vesistöjen rehevöitymiseen.

Jokainen meistä tuottaa useita kiloja jäterasvaa vuodessa.
Osa siitä kulkeutuu viemäriin.

Käsin tai koneellisesti tiskatessamme, huuhtelemme pesuveden mukana aina myös orgaanista jätettä viemäriverkostoon. Vuosien mittaan tämä saa aikaan ongelmia putkistossa.

Mitä voisimme tehdä pienentääksemme rasvajälkeämme?

Kemikaalit kemikalisoivat ympäristöä

Viemääriin ei kannata kaataa mitä tahansa. Kaikkia haitallisia aineita jätevesistä ei pystytä poistamaan puhdistuslaitoksissa, joten niitä päätyy myös vesistöihin. Esimerkiksi putkistonpuhdistuskemikaalit ovat usein erittäin myrkyllisiä.

Mitä muita keinoja meillä on käytössämme?

Vinkit

Muista, että viemäri ei ole roskis. mm.ruoan tähteet, hiukset eivät kuulu viemäriin.

Paistamisen jälkeen, pyyhi pannun paistorasvat pois talouspaperilla ennen tiskaamista näin vähennät viemäristön rasvakuormitusta!

Sitoudumme
pienentämään
rasvajalanjälkeämme

Yhdessä pystymme parempaan

Smartpipe Solutionin tarjoamat ratkaisut tuovat helpotusta ongelmiin, mutta eivät yksin ratkaise tai poista rasvajälkeämme. Jokainen meistä pystyy tekemään pieniä tekoja, joilla putkistot ja ympäristömme pysyvät puhtaampina.

Ajatellaan kaikki ympäristömme hyväksi!

Sitoudutaan kaikki pienentämään rasvajalanjälkeämme

Me kaikki voimme kuormittaa ympäristöämme vähemmän pienillä teoilla, jotka muuttuvat lopulta suuriksi vaikutuksiksi. Taloyhtiöissä sekä yrityksissä pitää olla selkeät ohjeistukset jätteiden kierrätykseen, että viemärinkäyttöön.

Tilaa meiltä "kohti pienempää rasvajalanjälkeä" tarra yrityksesi ikkunaan tai oveen liimattavaksi, tällä ilmaisette, että olette mukana vähentämässä ympäristön kuormitusta!