sp-rj

Kohti pienempää rasvajalanjälkeä

Rasvajalanjälki on kaikki se orgaaninen jäte, joka päätyy viemäriputkiin ihmisten elämisen seurauksena. Tämä jätteiden kertyminen viemäriverkostoon aiheuttaa putkien haurastumista, hajuhaittoja ja tukoksia sekä kuormittaa vedenpuhdistuslaitoksia, mikä voi johtaa ympäristöongelmiin kuten vesistöjen rehevöitymiseen.

Esimerkiksi Helsingissä poistetaan kuukausittain noin 40 tonnia rasvaa viemäreistä, mikä heikentää merkittävästi viemäriverkoston toimivuutta. Vuotuiset kustannukset puhdistustyöstä ja logistiikasta osuvat kaupunkilaisten lompakkoon. (HSY.)

Kemikaalit ja rasvat kuormittavat ympäristöä

Viemäriin ei kannata kaataa mitä tahansa. Kaikkia haitallisia aineita jätevesistä ei pystytä poistamaan puhdistuslaitoksissa, joten niitä päätyy myös vesistöihin. Esimerkiksi putkistonpuhdistuskemikaalit ovat usein erittäin myrkyllisiä.

Mitä muita keinoja meillä on käytössämme?

sp-302
sp-303

Jokainen meistä tuottaa useita kiloja jäterasvaa vuodessa. Merkittävä osa siitä kulkeutuu viemäriin.

Käsin tai koneellisesti tiskatessamme huuhtelemme pesuveden mukana myös orgaanista jätettä viemäriverkostoon. Vuosien mittaan tämä aiheuttaa ongelmia, kuten tukkeutumisia ja putkien haurastumista.

Mitä voit tehdä pienentääksesi rasvajälkeäsi?

Yhdessä pystymme parempaan

Smartpipen tarjoamat ratkaisut tuovat helpotusta putkistojen ja viemäreiden ongelmiin, mutta eivät yksin ratkaise tai poista rasvajalanjälkeämme. Jokainen meistä pystyy tekemään pieniä tekoja, joilla putkistot ja ympäristömme pysyvät puhtaampina.

Ajatellaan yhdessä ympäristömme hyväksi.

sp-304

Sitoudumme pienentämään rasvajalanjälkeämme.

Sitoudu pienentämään rasvajalanjälkeäsi

Me kaikki voimme kuormittaa ympäristöämme vähemmän pienillä teoilla, jotka muuttuvat lopulta suuriksi vaikutuksiksi. Taloyhtiöissä sekä yrityksissä pitää olla selkeät ohjeistukset jätteiden kierrätykseen että viemärin käyttöön.

Tilaa meiltä "kohti pienempää rasvajalanjälkeä" tarra yrityksesi ikkunaan tai oveen liimattavaksi. Tarralla ilmaiset, että olet(te) mukana vähentämässä ympäristön kuormitusta.

Rasvajalanjäljen pienentäminen on konkreettinen vastuullisuusteko.