Jätevedenkäsittelyjärjestelmän ylläpito ja käynnistys

Laivan jätevedenkäsittelylaitoksen ylläpito ja käynnistys vaatii bakteereita

Kaikkien laivojen jätevedenkäsittelylaitos suljetaan kausihuollon ajaksi tai käynnistetään joskus ensimmäistä kertaa. Matkustajien määrä voi olla hyvinkin alhainen kausivaihtelun vuoksi, jolloin biologisen käsittelylaitoksen biomassa on heikkoa eikä pysty täyttämään vaadittavia käsittelystandardeja.

Jokaisen biologisen käsittelylaitoksen haittapuolena on, ettei sitä voida teknisesti "hidastaa". Biologista käsittelyä joko tapahtuu tai ei tapahdu. Kaikki jäteveden käsittelyprosessit riippuvat vahvasti biomassan aktiivisuudesta.

Järjestelmän käynnistäminen voidaan tehdä monin tavoin, joista osa voi osoittautua vaikeaksi riittävän jätteen syöttämisen puutteen vuoksi, kuten esimerkiksi aluksen kuivatelakoinnin jälkeen. Esittelemme tällä sivulla perinteisen menetelmän laivojen jätevedenkäsittelyjärjestelmien ylläpitoon sekä SmartPipen edistyksellisen ja ekologisen ratkaisun.

Terveen bakteeribiomassan merkitys

Jätevedenkäsittelylaitoksien biomassan tulisi ihanteellisissa olosuhteissa sisältää dynaamisia, monipuolisia ja vakaita mikro-organismeja, jotka työskentelevät yhteistyössä orgaanisen kuormituksen vähentämiseksi ja käsittelystandardien täyttämiseksi. Bakteerit ovat tärkeimpiä mikro-organismeja biomassassa, koska ne vastaavat orgaanisten materiaalien (COD/BOD) täydellisestä (hapettuminen) tai osittaisesta (fermentaatio) hajottamisesta. Biomassa sisältää myös hiivoja ja sieniä.

Käsittelyjärjestelmän siementäminen perinteisellä menetelmällä

Jäteveden käsittelyjärjestelmän ylläpito ja käynnistys tehdään perinteisesti tuomalla aktiivista biomassaa toisesta järjestelmästä. Menetelmä on toimiva, mutta sillä on useita haittapuolia "raaka-aineen laadun" ja käynnistysaikataulujen suhteen. Lisäksi se vaatii paljon resursseja, sillä biomassa kuljetetaan laivoille säiliöautolla, mikä kasvattaa käynnistyskustannuksia. Suuresta biomassan määrästä huolimatta hyödyllisten bakteerien määrä voi olla yllättävän pieni. Biomassa ei ole juurikaan tasalaatuista ja teknologiana nykyään jo vanhentunut. Tämä on myös syy sille, miksi niin monet jäteveden käsittelylaitokset ovat halukkaita jakamaan biomassaansa muille.

Ekologinen ratkaisu järjestelmien ylläpitoon ja käynnistykseen

SmartPipen ratkaisu jätevedenkäsittelyjärjestelmien ylläpitoon ja käynnistykseen on yksinkertaisesti älykäs eikä vaadi biomassan tuomista laivalle säiliöautoilla. BioTroop XPRS on biologinen tehostin, joka tarjoaa useita merkittäviä etuja perinteiseen, muualta tuodun biomassan käytöön verrattuna.

BioTroop XPRS on suunniteltu erityisesti laivojen jätevedenkäsittelylaitoksille. Ratkaisu on pienikokoinen ja helppokäyttöinen, kuivapakattu pussi, jonka bakteerit on valittu tarkasti toimimaan jätevesijärjestelmissä. Nämä bakteerit ovat metabolisesti monipuolisia ja hajottavat nopeasti orgaanisia aineita. BioTroop XPRS:n aktiivisuutta voidaan muuttaa erityistapauksissa helposti lisäämällä jätevedenkäsittelylaitokseen SmartPipen BioTroop-sarjan muita tuotteita.

biotroop-xprs-kuva

Miten BioTroop XPRS toimii?

BioTroop XPRS tarjoaa apua biomassan aktivoimiseen. Siitä eteenpäin bakteereille tarvitaan kasvualusta viemäröinnin puuttuessa. Kasvualustan luomiseksi on useita tapoja riippuen siitä, aikooko aloittaa täysin täytetystä säiliöstä (ja kasvattaa biomassaa 10–12 päivän ajan) vai aloittaa esimerkiksi 25 % kapasiteetista ja kasvattaa virtausta 50 % > 75 % > 100 % viemäröintiin ensimmäisten 10 päivän aikana.

SmartPipe suosittelee jälkimmäistä menetelmää ja suosii melassia bakteerien kasvualustana. Melassin BOD (biologinen hapenkulutus) on tyypillisesti 900 g/l (76 % sokeria).

Jos biomassan kasvu on odotettua hitaampaa, se johtuu yleensä jostakin myrkyllisestä aineesta (biohajoavat aineet, puhdistusaineet jne.). Tämä on hyvä huomioida vähentämällä puhdistusaineiden määrää laivalla ja optimoimalla käytettyjen aineiden valikoima niin, että työ suoritetaan tehokkaasti sellaisilla aineilla, jotka eivät vaikuttaisi negatiivisesti jäteveden käsittelyjärjestelmään.

imported-biomass-eng

Ole suoraan yhteydessä asiantuntevaan tiimiimme!

sp-person-004

Mikko Eskola

Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, liiketoiminnan kehitys
+358 50 5550660
mikko.eskola@smartpipe.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Lähetämme postia noin kerran kuukaudessa. Voit lopettaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.