Alipainejärjestelmien saostumien poisto ja ennaltaehkäisy

Kaikkien laivojen alipaineputkistoissa syntyy kalkkiperäistä virtsakiveä

Putkistoon kertyville saostumille voi olla monia syitä. Matkustajien ja miehistön luonnollisen jätteen lisäksi veden kovuus, puhdistuskemikaalit ja eläinperäinen rasva keittiöistä edistävät kertymiä putkiston sisäpinnalle. Erilaisia kalkkikoostumuksia, kuten struviitti, virtsa- ja karbonaattikalkkia muodostuu mustan ja harmaan jäteveden linjoissa. Mineraalikalkkia muodostuu prosessilaitteissa, esimerkiksi lämmönvaihtimissa, jäähdyttimissä ja juomavesigeneraattoreissa. SmartPipe on erikoistunut alipaineputkistojen käsittelyyn tarkalla, tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä kokonaisratkaisulla. 

Alipainejärjestelmät voivat toimia ilman ongelmia jopa kuukausia. Jossain kohtaa virtsakiveä kuitenkin muodostuu ja huoltotoimenpiteet ovat aina kalliita.

Alipainejärjestemissä veden haihtuessa pinnat, jotka altistuvat korkeammalle lämpötilalle, muodostavat tiheän kalkkikerroksen. Kalkkikerros koostuu sekä epäorgaanisista (virtsakivi, fosfaatit, karbonaatit) että orgaanisista osista. Kalkin muodostumisen estämiseksi tarvitaan säännöllistä käsittelyä. Tehokkaimpia käsittelymuotoja ovat hapot (epäorgaanisen kalkin poistamiseksi) ja mikrobit (orgaanisen aineksen poistamiseksi). Yhä useammat alukset suosivat putkistonkäsittelyn automaattista annostelua. Kuvattu ongelma on erityisen yleinen pitkissä alipainelinjoissa.

Nykyaikaisissa laivoissa alipaine-wc:t ovat vakiovaruste. Niiden keskimääräinen vedenkulutus on vain 1,5 litraa huuhtelua kohti. Järjestelmässä on useita etuja:

 • pieni jätemäärä ja suuri säilytystilavuus
 • toimintavarmuus aluksen keinuessa ja kallistuessa
 • asennusjoustavuus ja -helppous
 • turvallinen ratkaisu, joka ei päästä myrkyllisiä kaasuja sisätiloihin
 • vähän avoimia putkireittejä tulvien varalta
 • jäteveden keräysjärjestelmä parantaa viemäriverkoston hoitotulosta.
Virtsakalkki
vacuum pipe scale

Perinteiset tavat hoitaa kalkkiongelma

A) Virtauksen lisääminen putkissa

👍 Vähentää virtsakiven muodostumista
👍 Vähentynyt tyhjiökapasiteetti
👎 Lisääntynyt vedenkulutus
👎 Lisääntyneet veden bunkrauskustannukset

B) Valkaisuaineiden tai desinfiointiaineiden käyttö

👍 Voi helpottaa hajujen muodostumista
👎 Ei poista kalkkia
👎 Alkaalisten puhdistusaineiden käyttö voi pahentaa tilannetta
👎 Ei todistettua vaikutusta järjestelmän tehokkuuteen

C) Vahvojen happojen käyttö sulkemalla alipainejärjestelmä

👍 Poistaa virtsakiveä
👎 Venttiilivaurioiden riski
👎 Syövyttää ja vahingoittaa putkea
👎 Riski kalkin palojen liikkumiselle putkessa
👎 Ei kestävä tai ympäristöystävällinen ratkaisu

D) Erityisten putkenpuhdistus-kemikaalien käyttö

👍 Oikea annostelu poistaa tehokkaasti virtsakiveä ja kalkkia
👎 Kemikaalien annostelu on epätarkkaa
👎 Epätarkka annostelu nostaa kulutusta ja kustannuksia
👎 Annostelujärjestelmät vaihtelevat toimittajasta riippuen

Saostumien poisto SmartPipen ratkaisulla

Vaihe 1 – WC-pönttöjen käsittely BioTroop Sanilla

Laivan wc:t ovat lähtökohta laivan putkiston käsittelylle. Perinteisesti saostumien poisto tehdään jauhepohjaisilla tuotteilla, jotka huuhdellaan säännöllisesti alas wc-pöntöstä. SmartPipen edistyksellisellä BioTroop Sanilla tämä vaihe voidaan ohittaa kokonaan.

 • BioTroop Sani on kaksoistoiminen putkiston ylläpitoaine, joka on suunniteltu käytettäväksi myös wc-puhdistusaineena.
 • Ratkaisu poistaa kalkkia ja estää sen kertymistä wc-pönttöön ja putkistoon.
 • 100 % biohajoava tuote hajottaa maitohappojen avulla orgaanista jätettä ja poistaa tehokkaasti hajuja.
 • Toisin kuin kemialliset puhdistusaineet, aine ei vahingoita ekosysteemiä mereen ajautuessaan.
 • BioTroop Sanin käyttö tukee meriteollisuuden pyrkimyksiä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
 • Sani on hyväksytty biologisiin jätevedenkäsittelyjärjestelmiin.
 • Tuote on helppokäyttöinen ja kustannustehokas. Yksi tuote korvaa tehokkaasti useiden yksittäisten puhdistusaineiden tarvetta, eikä tuota lisätyötä laivan siivoustiimille.
 • Poistaa ongelman, ylläpitää puhtautta ja optimoi laivan putkiston toimintaa.

Vaihe 2 - Putkilinjojen käsittely

WC-linjaston lisäksi laivan putkilinjojen ongelma-alueita käsitellään SmartPipen automaattisella DPT-annostelujärjestelmällä ja ympäristöystävällisten kemikaalien tai bakteeriliuosten syöttämisellä putkiston ongelma-alueille.

 • Optimaalinen nestemäärien käyttö automaattisella annostelulaitteella.
 • Biologinen käsittelyprosessi ohjelmoidaan millilitrojen ja minuuttien tarkkuudella.
 • Helppo asentaa vanhoihin ja uusiin aluksiin.
 • On erityisen tärkeää aloittaa biologinen käsittely putkille niiden ollessa uusia.
 • Soveltuu erilaisiin jätevesijärjestelmiin ja käsittelee laajasti erilaisia orgaanisia jätteitä.
 • Putkissa yleisimpiä epäorgaanisia kerrostumia ovat kalsium- ja magnesiumsuolat, jotka yhdistyvät virtsahapon kanssa.
 • Ongelman ratkaisemiseksi voidaan valita oikea tuote tapauskohtaisesti: Putkiston kuntoa ylläpitävä ja ongelmia ehkäisevä BioTroop BL-20 tai ongelmia akuutisti ratkaiseva BioTroop RapidX.

Ole suoraan yhteydessä asiantuntevaan tiimiimme!

sp-person-004

Mikko Eskola

Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, liiketoiminnan kehitys
+358 50 5550660
mikko.eskola@smartpipe.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Lähetämme postia noin kerran kuukaudessa. Voit lopettaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.