Integritetspolicy

1. Allmän information

Senast uppdaterad: 19.10.2023

Denna webbplats underhålls av SmartPipe System Oy.

Dataskydd är viktigt för oss och för att skydda din integritet följer vi de principer som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer alltid att behandla dina personuppgifter på ett tillförlitligt sätt och vi är fast beslutna att agera på ett transparent och öppet sätt. Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy, som förklarar hur och vilka personuppgifter vi samlar in och vad vi gör med dem.

Vi följer Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig och för närvarande gällande lagstiftning och officiella riktlinjer som rör behandling av personuppgifter och dataskydd.

2. Vem samlar in dina personuppgifter?

Smartpipe System Oy, företagskod 2875057-5
Björnsgatan 1
01510 Vanda
Tfn. 010 212 2300
info@smartpipe.fi

3. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar huvudsakligen in dina personuppgifter från dig (t.ex. när du kontaktar oss via e-post). Vi kan också samla in dina personuppgifter i samband med din användning av vår webbplats. Om du inte lämnar de personuppgifter vi begär kan det hända att vi inte kan tillhandahålla den produkt, tjänst eller aktivitet som du har begärt. I ovanstående fall baseras behandlingen av dina personuppgifter på ditt samtycke eller annan rättslig grund för behandling enligt personuppgiftslagen.

I vissa fall kan vi behöva samla in dina personuppgifter från en tredje part. Vi kan till exempel samla in dina personuppgifter från din arbetsgivare om din arbetsgivare är vår kund. Insamling av information från en tredje part är relevant, till exempel om det är nödvändigt för oss eller en tredje part, till exempel din arbetsgivare, att fullfölja ett legitimt intresse.

I vissa fall kan behandlingen av dina personuppgifter vara nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Som en allmän regel samlar vi endast in personuppgifter som frivilligt tillhandahålls av användare som besöker vår webbplats och som är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlas in. Viss information är nödvändig för att möjliggöra användningen av vår webbplats och dess funktioner (detta inkluderar cookies).
De personuppgifter vi samlar in omfattar:

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress för personer som besöker webbplatsen;
 • IP-adressen för besökare på webbplatsen;
 • Annan information om användningen av webbplatsen: tidpunkt för besöket, besökta sidor, typ av webbläsare, från vilken webbadress användaren har fått tillgång till webbplatsen, från vilken server användaren har fått tillgång till webbplatsen och från vilket domännamn användaren har fått tillgång till webbplatsen;

Vi kan be dig om olika kontaktuppgifter om du vill få våra nyheter eller marknadsföringsmaterial eller är intresserad av de produkter vi erbjuder. I detta fall kan de personuppgifter vi samlar in omfatta ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och det företag du representerar.
Vi samlar inte in information från särskilda kategorier av personuppgifter på vår webbplats.

5. För vilka ändamål samlar vi in dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna integritetspolicy, såvida du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till behandling för andra ändamål.
Smartpipe System Oy samlar in och behandlar personuppgifter för olika ändamål, t.ex:

 • För att tillhandahålla våra produkter;
 • I syfte att anskaffa råmaterial;
 • För att svara på din begäran om kontakt eller andra förfrågningar och för att ta emot din feedback;
 • För att hålla kontakten med våra kunder, producenter och partner och för att hålla dem informerade om våra tjänster och aktuella frågor;
 • För rekryteringsändamål;
 • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter;
 • För att förbättra användbarheten och funktionaliteten på vår webbplats;
 • För att samla in och analysera besöksdata på vår webbplats;
 • För att profilera användare av vår webbplats baserat på samtycke;
 • För att rikta direktmarknadsföring till individer baserat på deras besök på vår webbplats; och
 • För andra ändamål relaterade till vår verksamhet.

6. Automatiserad insamling av personuppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer samlar automatiskt in vissa typer av information om ditt besök på vår webbplats och användning av våra tjänster med hjälp av cookies och annan teknik. Genom att samla in denna information kan vi ge dig den bästa användarupplevelsen och mäta hur effektiv vår webbplats och våra marknadsföringsinsatser är.

6.1 Cookies och webbplatsanalys

Cookies är små filer som lagras på användarens terminal. De hjälper till att identifiera de webbläsare som använder tjänsterna och förbättrar användarupplevelsen. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vår webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att samla in besöksstatistik och analysera denna information. Våra cookies kan komma ihåg val du gör på vår webbplats, till exempel språkval på webbplatsen, för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Vi använder analysverktyg från tredje part för att analysera användningen av vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att förbättra innehållet på vår webbplats för att bättre tillgodose dina behov. Ett sådant verktyg är Google Analytics. Google Analytics placerar en spårningskaka på användarens dator. Cookien kan användas för att spåra om en användare återvänder till sidan.

6.2 Delning på sociala medier

Vi använder insticksprogram eller knappar för sociala medier från tredje part för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på webbplatser för sociala medier. När du använder dessa miniprogram och knappar kan en cookie placeras på din enhet för att du bättre ska kunna använda tjänster från tredje part. Vi rekommenderar att du läser varje tjänsteleverantörs integritetspolicy innan du använder deras tjänster. Vi ansvarar inte för sådana tredjepartsleverantörers integritetspolicyer eller dataskyddsvillkor.

7. Personuppgifter och tredje part

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part (med undantag för de överföringar till underleverantörer som nämns nedan) utom när sådant utlämnande är tillåtet och krävs av oss enligt lag.

Vi behandlar dina personuppgifter själva och vi använder underleverantörer som agerar på våra vägnar och på våra vägnar till vilka dina personuppgifter kan överföras, med beaktande av våra skyldigheter när det gäller behandling av personuppgifter.

Vi varken säljer eller på annat sätt tillhandahåller dina personuppgifter till tredje part för deras marknadsföringsändamål.

8. Datasäkerhet och lagringstid

Vi har lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och rutiner på plats för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, ändring eller förstörelse. Sådana åtgärder och rutiner omfattar brandväggar och säkerhetsprogramvara.

Vi lagrar dina personuppgifter i elektroniskt format och i pappersformat. Personuppgifter lagras i låsta lokaler och tillgång till databaser är endast möjlig med användarnamn och lösenord.

Vi har begränsat åtkomsträttigheterna och behörigheterna till informationssystem och andra lagringsplattformar så att endast de personer som är nödvändiga för deras lagliga behandling har åtkomst till och användning av uppgifterna. Våra anställda och andra personer som behandlar personuppgifter är bundna av tystnadsplikt och att bevara sekretessen för information som erhålls i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge och i den utsträckning som krävs i förhållande till de ursprungliga eller kompatibla syften för vilka personuppgifterna samlades in eller tills vi uppmanas att radera uppgifterna (om tidigare). Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga, inkorrekta och föråldrade personuppgifter raderas eller korrigeras utan onödigt dröjsmål.

9. Dina rättigheter

Du är registrerad med de rättigheter som beskrivs nedan:

 • Rätten att få bekräftelse från oss på att personuppgifter som rör dig behandlas eller inte behandlas och, om sådana personuppgifter behandlas, rätten att få tillgång till personuppgifterna;
 • Rätten att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av ditt samtycke innan det återkallades;
 • Rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål rättar felaktiga eller inkorrekta personuppgifter om dig och rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade;
 • Rätten att få oss att radera personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål om villkoren i den tillämpliga dataskyddslagstiftningen är uppfyllda;
 • Rätten att få oss att begränsa behandlingen om villkoren i tillämplig dataskyddslagstiftning uppfylls;
 • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter;
 • Rätten att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och rätten att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder för oss, förutsatt att villkoren i den tillämpliga dataskyddslagstiftningen är uppfyllda;
 • Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Begäran om att utöva dina rättigheter ska ställas till vår kontaktperson som anges i början av denna integritetspolicy. Om du vill avregistrera dig från vår e-postlista kan du använda den avregistreringslänk som finns i varje e-postmeddelande.

10. Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som hanteras av Smartpipe System Oy. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för varje enskild webbplats innan du lämnar dina personuppgifter till dem. Vi försöker länka till webbplatser som uppfyller våra integritetsskyldigheter på samma sätt som vi, men vi ansvarar inte för innehåll, säkerhet eller integritetspraxis på andra webbplatser.

11. Ändringar av praxis för dataskydd

Vi kommer att se över denna integritetspolicy regelbundet och kan ändra den genom att uppdatera informationen i den efter eget gottfinnande och vid behov. Om vi gör uppdateringar av Integritetspolicyn kommer vi att registrera det datum då uppdateringen gjordes. Den uppdaterade Integritetspolicyn kommer att gälla för dig och dina personuppgifter från och med det datumet. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 19.10.2023.

Ta kontakt

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar kring behandlingen eller skyddet av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud.
Esa Kumpu
Verkställande direktör
p. 0400 331 141
sp. esa.kumpu@smartpipe.fi

Kontakta oss idag!

Lämna ett ringbud, så tar vi
kontakt med dig

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ta kontakt direkt
med vårt sakkunniga team

sp-person-003

Pekka Ikäheimonen

HANNA

Hanna Kahila

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut tillfälliga utskick och du kan när som helst avregistrera dig.