Ympäristöystävällinen teknologia

Palvelussamme hyödyntämämme teknologia on ympäristöystävällistä ja se perustuu luonnonmukaiseen bakteeripohjaiseen puhdistusprosessiin. Käyttämämme menetelmä pohjautuu 1920 -luvulta asti vedenpuhdistamoilla käytössä olleeseen bakteeripohjaiseen puhdistusmenetelmään. Nykyaikainen jätevedenpuhdistus perustuu elävien mikrobikantojen viljelyyn jätevedenpuhdistamon puhdistusaltaissa.

Mikrobikantojen lisäksi viemäreiden hoidossa on käytössä entsyymipohjaisia menetelmiä. Niissä entsyymit muuntavat orgaanisen jätteen nestemäiseen muotoon, joka mahdollistaa jätteen kulkeutumisen eteenpäin jätevesijärjestelmässä. Entsyymien hajottama aines ei kuitenkaan muunnu täysin hajoavaan muotoon vaan se palautuu helposti takaisin kiinteään muotoon aiheuttaen ongelmia jätevedenpuhdistusprosessin myöhemmissä vaiheissa. Tämän vuoksi entsyymipohjaisten tuotteiden käyttö on kielletty monissa maissa.

Lue lisää:
Bakteeri vai entsyymi? Putkiston puhdistusmenetelmien vertailu